Kiểm Tra Tên Miền và Giới Thiệu Công Cụ Google Safe Browsing Diagnostic

Kiểm Tra Tên Miền Có Bị Cấm Bởi Google Hay Không?

Google Safe Browsing Diagnostic là một công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra xem tên miền của mình có bị cấm bởi Google hay không. Việc này quan trọng để đảm bảo tính an toàn và uy tín của trang web của bạn trên mạng Internet.

Trước tiên, hãy truy cập đường link sau để kiểm tra tên miền của bạn: https://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=tenmien

2. Nhập Tên Miền Cần Kiểm Tra:

Nhập tên miền của bạn vào ô “site=” trong đường link. Google sẽ tiến hành phân tích và đánh giá tính an toàn của trang web.

3. Kiểm Tra Tổng Quan và Phân Tích Rủi Ro:

Công cụ này sẽ cung cấp một tổng quan về trạng thái hiện tại của tên miền và một phân tích chi tiết về rủi ro mà trang web của bạn có thể đối mặt. Điều này bao gồm đánh giá về malware, phishing, và các vấn đề bảo mật khác.

4. Xác Định Nguyên Nhân Cấm (Nếu Có):

Nếu tên miền của bạn bị cấm, Google Safe Browsing Diagnostic sẽ cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân của sự cấm. Điều này giúp bạn hiểu rõ về lý do Google đánh giá tên miền của bạn như vậy.

5. Xem Lịch Sử Bảo Mật:

Bạn cũng có thể xem lịch sử bảo mật của tên miền để biết liệu nó đã từng bị nhiễm malware hay không. Thông tin này giúp đánh giá sự ổn định và an toàn của trang web của bạn.

Giới Thiệu Công Cụ Google Safe Browsing Diagnostic:

Google Safe Browsing Diagnostic là một công cụ do Google cung cấp để hỗ trợ người dùng kiểm tra tính an toàn của các trang web. Nó sử dụng các thuật toán và dữ liệu từ hàng ngàn trang web để đánh giá rủi ro của một trang cụ thể.

chuyenWEB.com