Hướng dẫn fix lỗi 0x0000011b khi các bạn cài đặt máy in

Lỗi 0x0000011b là một mã lỗi trong Windows, và nó có thể xuất hiện khi bạn cài đặt máy in hoặc các driver máy in trên hệ thống của mình. Dưới đây là một số bước mà bạn có thể thử để khắc phục vấn đề này:

 1. Kiểm tra kết nối và nguồn điện:
  • Đảm bảo rằng máy in của bạn đã được kết nối đúng cách với máy tính.
  • Đảm bảo máy in có nguồn điện đủ.
 2. Cập nhật driver máy in:
  • Kiểm tra xem bạn đang sử dụng phiên bản driver máy in mới nhất. Truy cập trang web của nhà sản xuất máy in để tải về và cài đặt driver mới nhất.
 3. Tạm ngừng các dịch vụ in ảnh và PDF:
  • Mở “Dịch vụ” bằng cách nhấn Win + R, gõ services.msc và nhấn Enter.
  • Tìm các dịch vụ liên quan đến in ảnh và PDF (ví dụ: “Print Spooler”, “Windows Image Acquisition (WIA)”, etc.) và tạm ngừng chúng.
 4. Xóa hàng đợi in:
  • Mở Command Prompt với quyền quản trị bằng cách nhấn Win + X và chọn “Command Prompt (Admin)”.
  • Gõ lệnh sau để dừng dịch vụ in và xóa hàng đợi in:cssCopy codenet stop spooler del %systemroot%\System32\spool\printers\* /Q /F /S net start spooler
 5. Chạy công cụ sửa lỗi hệ thống:
  • Mở Command Prompt với quyền quản trị và chạy lệnh sau:bashCopy codesfc /scannow Chờ quá trình kiểm tra và sửa lỗi hệ thống hoàn tất.
 6. Kiểm tra xem có phần mềm bảo vệ đang gây xung đột không:
  • Tạm thời tắt phần mềm diệt virus và tường lửa của bạn và thử lại quá trình cài đặt máy in.
 7. Kiểm tra Event Viewer:
  • Mở Event Viewer (eventvwr.msc) và kiểm tra các sự kiện liên quan đến máy in để xem thông tin chi tiết về lỗi.
 8. Cài đặt lại máy in:
  • Xóa máy in từ máy tính và thử cài đặt lại máy in từ đầu.

Nếu sau khi thực hiện các bước trên mà vấn đề vẫn tiếp tục, bạn có thể muốn tham khảo thêm thông tin từ trang hỗ trợ của Microsoft hoặc liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất máy in hoặc máy tính của bạn.


Cách đơn giản hơn là bạn có thể tải file : https://drive.google.com/file/d/16jp9gf88S-FyJ8s-H9Q3fqK3bIeboTjW/view?usp=drive_link và chạy với quyền Administrator , sau đó nhấn phím bất kì để chạy lệnh fix lỗi trên phía mấy chủ in.

chuyenWEB.com